IQM-HL-1186-HELAL

Uluslararası ölçekte projeler için yeterli, güvenilir bir kuruluş olarak alanımızda ülkemizin bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır.

IQM-HL-1186-HELAL